ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY- OFERTA PROMOCYJNA

Ogólnopolskiego Turnieju „ Dziewczyny Grają Fair” organizowany przez drużynę piłkarek nożnych „Biało- Zielone”

Ogólnopolski Turniej „ Dziewczyny Grają Fair” ma na celu przede wszystkim podjęcie szeregu działań mających upowszechnić znaczenie sportu w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, promowanie pozytywnego kibicowania, zasad gry fair play oraz promocja drużyn dziewczęcych wśród kibiców.

Chcemy zachęcić Państwa do wsparcia tej inicjatywy. W jaki sposób?

Jesteśmy elastyczni. Możecie Państwo ufundować puchar, nagrodę, zostać sponsorem głównym, sponsorem, wesprzeć drużyny rzeczowo.

Na co przeznaczone będą finanse?

Na wynajem obiektu, zakup nagród, pucharów, materiały promocyjne, opłacenie sędziów, ratowników medycznych, organizację nagłośnienia, wynagrodzenia dla komentatorów, animatorów, napoje dla zawodniczek i posiłki i innych niezbędnych wydatków. Naszym celem jest wzbudzenie zainteresowania tym jeszcze mało popularnym sportem, jakim jest piłka nożna dziewcząt. Jesteśmy pewni, że dzięki temu wydarzeniu więcej dziewcząt zdecyduje się związać swoją przyszłość z tym sportem. Cele zostaną osiągnięte przede wszystkim dzięki dużemu zasięgowi, a więc ogólnopolskiemu wydarzeniu i upowszechnianiu sportu poprzez kontynuację tych działań w przyszłości. Turniej ma na celu przyciągnięcie jak najbardziej zróżnicowanej publiczności. Najbardziej zależy nam na tym, aby były to całe rodziny. Jest to też promocja zdrowego sposobu spędzania czasu, na powietrzu, w ruchu, wspólnie z rodziną, znajomymi. Chcemy także afirmować ideę pozytywnego kibicowania, kibicowania bez agresji. Wydarzenie plenerowe jest doskonałą okazją do połączenia pikniku, uczestniczenia w rozgrywkach sportowych a także aktywnego spędzania wolnego czasu.

CEL GŁÓWNY:

Stworzenie marki wydarzenia sportowego, które na stałe wpisałoby się w kalendarz
wydarzeń sportowych Gdańska.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • realizacja jednodniowego Turnieju piłki nożnej dziewcząt w dwóch grupach wiekowych
 • minimum pół tysiąca odbiorców wydarzenia
 • upowszechnienie piłki nożnej wśród dziewcząt, kobiet i kibiców
 • upowszechnianie zasad pozytywnego kibicowania i gry fair play
 • umożliwienie trójmiejskiej publiczności obejrzenie 10 drużyn piłkarskich z całej Polski
 • poprzez ankiety analiza obszaru niediagnozowanej dziedziny sportu – czyli piłki nożnej kobiet
Rezultaty:
 •  spektakularne wydarzenia
 •  TURNIEJ o ogólnopolskim zasięgu
 • wypromowanie nowej marki (planujemy organizować Turniej corocznie)
 • zwiększenie liczby dziewcząt trenujących piłkę nożną – planowany wzrost do 100% trenujących dziewcząt w drużynie Biało-
  Zielonych
 • promocja pozytywnego kibicowania
 • promocja aktywnego trybu życia.

 

Zapraszam do współpracy

Elżbieta Jachlewska

prezeska Stowarzyszenia Sportowego „Biało-Zielone”
ejachlewska.bzg@gmail.com
Tel. 502 240 906