I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKARSKI „DZIEWCZYNY GRAJĄ FAIR”

R E G U L A M I N

1. ORGANIZATOR

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Sportowe „Biało-Zielone”, ul. Szalupowa 7b, 80-299 Gdańsk.

Kontakt do Organizatora poprzez e-mail: kontakt@dziewczynygrajafair.pl

lub

ejachlewska.bzg@gmail.com
rbandrowski.bzg@gmail.com

2. MIEJSCE ORGANIZACJI TURNIEJU

Kompleks sportowy Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. Data – 30.06.2018

3. CEL TURNIEJU

Propagowanie stylu gry Fair Play, jako wartości nadrzędnej w sporcie, która na pierwszym miejscu stawia przestrzeganie reguł gry i szacunek dla przeciwnika. Przesłaniem turnieju jest także promocja kobiecej piłki nożnej.

4. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

Do turnieju mogą zgłosić się kluby posiadające drużynę seniorską w żeńskiej piłce nożnej, która uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Zaproszenia do aplikowania do turnieju zostaną wysłane do klubów, o których mowa powyżej na ich oficjalne adresy e-mailowe. Owe zaproszenie nie jest kryterium obowiązkowym, co oznacza, iż zgłosić się można nawet jeśli e-mail z zaproszeniem do danego klubu nie dotrze.

Zgłaszać należy się TYLKO poprzez oficjalną stronę turnieju www.dziewczynygrajafair.pl przez formularz „Zgłoś drużynę”. Klikając w link zostanie się przeprowadzonym przez procedurę zgłoszenia, która polega na:
– wypełnieniu odpowiednich pól formularza,
– załączeniu zdjęcia drużyny (minimum 6 zawodniczek) w strojach klubowych trzymające napis „nazwa klubu grają fair” (przykład: Biało-Zielone grają fair),
– napisaniu maksymalnie trzech ciekawych i nieszablonowych zdań na temat „dlaczego warto grać fair”?.

Osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do turnieju jest Prezes, członek zarządu, Dyrektor Sportowy, Trener drużyny seniorskiej kobiet danego klubu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w zgłoszeniu, w tym kontaktu pod numer telefonu pozostawiony w zgłoszeniu.

Spośród wszystkich zgłoszonych drużyn do turnieju zostanie wybranych pięć, a stawkę uzupełni drużyna reprezentująca Organizatora, czyli zespół Biało-Zielone Gdańsk. Głównym kryterium wyboru oprócz spełnienia warunków regulaminu będzie ocena załączonych materiałów podczas zgłoszenia się drużyny, a więc zdjęcie oraz opis dotyczący gry fair play.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 28 maja 2018 r.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO TURNIEJU

a) zgłoszona drużyna zobowiązana jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa do 7 dni od momentu otrzymania oficjalnej informacji (drogą e-mailową) o zaakceptowaniu drużyny do turnieju.
b) dojazd, pobyt oraz powrót z turnieju każda drużyna organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
c) zwycięska drużyna wyraża zgodę (oświadczenie – załącznik 1) na oklejenie dostarczonego przez siebie do Organizatora jednego kompletu koszulek meczowych (do 30 sztuk) niedużym logiem drużyny Fair Play 2018 specjalnie stworzonym na potrzeby projektu (i corocznych turniejów) pod nazwą „Dziewczyny grają Fair”. Logo to (jego wzór znajduje się na dole ostatniej strony Regulaminu) ma mieć prestiżowe znaczenie na boiskach w kobiecej piłce nożnej, podkreślające fakt, iż drużyna w nim występująca jest zwycięzcą turnieju piłkarskiego kobiet oraz drużyną, która jest przykładem gry Fair Play w danym roku.
d) wszystkie osoby biorące udział w Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych (oświadczenie – załącznik 2), w tym publikacja zdjęć na portalach społecznościowych (np. Facebook), stronach internetowych i w innych miejscach w celach promocyjnych oraz sprawozdawczych z turnieju.
e) w turnieju mogą brać udział zawodniczki, które w dniu zawodów ukończyły co najmniej 14 rok życia.
f) w turnieju mogą wziąć udział zawodniczki, które są oficjalnie zgłoszone do danego klubu oraz te, które zgłoszone nie są, jednak równocześnie nie są także zawodniczkami innego klubu.
Punkt „e” oraz „f” nie będą weryfikowane przed ani w trakcie turnieju w myśl zasady uczciwości każdego z występujących klubów oraz świadomości słów „fair play”!

6. ZASADY RYWALIZACJI W TURNIEJU

Wszystkie drużyny rozegrają mecz „każdy z każdym”, a więc każda drużyna zagra 5 meczów (25 min x 5 = 125 min = 2h i 5min). Za zwycięstwo drużyna otrzyma 3 pkt, za remis 1 pkt, porażka to 0 pkt. Dodatkowo po każdym meczu drużyny, które właśnie grały od razu rozegrają konkurs rzutów karnych. Rozegrana może być nawet tylko jedna kolejka, jeśli po niej da się wyłonić zwycięzcę (po jednym strzale przedstawicielki każdego z dwóch zespołów, przy wyniku 1:0 jest koniec). Jeśli będzie remis, strzelać będzie się do skutku, ale zawsze dokładana będzie tylko jedna kolejka. Każdy kolejny strzał musi być oddawany przez inną zawodniczkę. Obowiązek ten będzie dotyczył jedenastu zawodniczek, a jeśli będzie potrzeba strzelania dalej, zawodniczki z tej jedenastki strzelają ponownie, bez konieczności utrzymania tej samej kolejności. Zwycięska drużyna otrzyma 1 pkt, który będzie liczony oddzielnie w tabeli końcowej wyników. Punkty te mogą mieć znaczenie w końcowej klasyfikacji. Zasady ustalenia kolejności w tabeli końcowej – zwycięzca. Kolejność zespołów (zajęte miejsce) zostanie ustalona na podstawie ilości zdobytych punktów w wyniku rozegranych meczów. Jeżeli dwie lub więcej drużyn (tylko te które bezpośrednio walczyć będą o zwycięstwo) uzyskają tą samą liczbę punktów, wtedy obowiązywać będą przepisy wg kolejności/priorytetu:
– wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy tymi drużynami,
– stosunek strzelonych bramek do straconych (przy tym samym stosunku większą wagę mają bramki zdobyte niż stracone),
– wynik rywalizacji w rzutach karnych pomiędzy tymi drużynami,
– ilość punktów za wszystkie konkursy rzutów karnych,
– dodatkowe serie rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami.

Zmiany zawodniczek w trakcie meczu mogą być dokonywane w systemie „hokejowym” bez żadnych ograniczeń. Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

7. „MECZ PRZYJAŹNI” NA ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

„Mecz przyjaźni” zostanie rozegrany tuż przed oficjalną ceremonią zakończenia turnieju. Zagra w nim po jednej stronie zwycięska drużyna w turnieju a po drugiej reprezentantki pozostałych drużyn wg schematu:
– 3 zawodniczki z drużyny, która zajmie 2 miejsce (w tym bramkarka),
– po dwie zawodniczki z pozostałych drużyn (miejsca 3-6),
Każda z 6 drużyn podczas meczu może bez ograniczeń zamieniać w trakcie meczu swoje zawodniczki w systemie „hokejowym”. Mecz trwać będzie 20 minut.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) w sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
b) Organizator nie odpowiada z tytułu NNW osób biorących udział w turnieju jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu turniejowego.
c) Organizator zapewni opiekę medyczną na czas rozgrywania turnieju.
d) Organizator zapewni skład sędziowski delegowany z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
e) Drużyny występujące w turnieju otrzymają nagrody, upominki
f) wszystkie zawodniczki turnieju otrzymają pamiątkowy medal, a drużyna zwycięska medale i puchar ze specjalną dedykacją informującą o zwycięstwie.
g) koszt związany z występem drużyn w turnieju pokrywa Organizator
h) Organizator zapewnia miejsce do przebrania się (szatnie), które mogą znajdować się w zewnętrznych namiotach lub wewnątrz budynku.
i) każda drużyna grająca w turnieju otrzyma od Organizatora 30 l. wody mineralnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku takiej zmiany, uczestnicy turnieju zostaną o tym fakcie powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się zawodów.

Logo ogólnopolskiego turnieju piłkarek nożnych "Dziewczyny grają fair".