Kontakt do organizatorów

Stowarzyszenie Sportowe Biało-Zielone

Prezeska Elżbieta Jachlewska

Gdańsk

502 240 906

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon kontaktowy

Temat

Wadomość