Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

Gramy fair!
Na boisku i w życiu działamy według zasad sprawiedliwej gry! Nie chcemy zwycięstwa za wszelką cenę, zachowujemy się godnie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. Pomagamy sobie i wspieramy się na boisku i poza nim! Gra fair to umiejętność rywalizowania w oparciu o szacunek, a nie pokaz sił i agresji.
Dziewczyny też grają w piłkę!
Naszym celem jest wzbudzenie zainteresowania piłką nożną dziewcząt. Jesteśmy pewni i pewne, że dzięki Turniejowi więcej dziewcząt zdecyduje się związać swoja przyszłość z tym, nadal mało popularnym sportem.
Pozytywne kibicowanie!
Chcemy rozpowszechnić ideę pozytywnego kibicowania, kibicowania bez agresji. Turniej jest doskonałą okazją do połączenia letniego pikniku z uczestniczeniem w rozgrywkach sportowych. Lubimy aktywny styl życia!

Więcej o Turnieju